При изграждането на сауна трябва да вземете много важни решения. Наред с други неща, трябва да изберете подходящата печка за сауна. След като решите дали желаете електрическа печка или печка на дърва (или дори и двете!), следващата стъпка е да определите капацитета на печката. Това означава, че трябва да изчислите номиналната ѝ мощност, която е подходяща за вашата сауна и ви позволява да предотвратите прекомерно нагряване или недостатъчни температури. Ежедневната ни работа показва, че хората са склонни да подценяват въпросите, свързани с мощността на печката за сауна.

Важно е да запомните, че по-мощната печка не осигурява непременно по-добра пара. Сауните са различни и при избора на нагревател трябва да се вземат предвид характеристиките на сауната.

Всички масивни стенни повърхности на сауната, където се натрупва топлина, трябва да бъдат изолирани за използване на оптималния капацитет на отоплителното тяло. Когато това не е възможно, е необходима по-висока мощност, за да се гарантира, че отоплителят загрява неизолираните повърхности (напр. стъклени врати или дървени стени) и компенсира загубата на топлина. Следователно изборът на нагревател не може да се основава само на размера на сауната, а трябва да се вземе предвид и изчислената кубатура VA.

В тази статия се обяснява:

  • формулата за изчисление, която дава възможност да се определи капацитетът на подходящата печка
  • най-важните съображения, които се прилагат при избора на отоплителен уред

Калкулаторът за сауна е полезен инструмент, който ви помага при изчисленията и ви помага да изберете мощността и модела на нагревателя, който е подходящ за вашата сауна. Калкулаторът за сауна на HUUM е достъпен тук:

Какви са критериите за подходяща изолация

 

Следната конструкция на стената и тавана на сауната се счита за достатъчно изолирана:

 

  • внимателно монтиран изолационен слой от 100 mm (минимум 50 мм);
  • влагозащитната бариера на конструкцията е създадена с помощта на залепено алуминиево фолио или друг отразяващ материал;
  • има въздушна междина от поне 10 мм между влагозащитната бариера и облицовката;
  • за вътрешна облицовка е използвана лека дървена плоскост с приблизителна дебелина 12-16 мм;
  • на границата на таванните плоскости в горната част на стенните плоскости има поне 5 мм въздушна междина.

За да се оптимизира капацитетът на отоплителното тяло на сауната, би било полезно таванът на сауната да бъде по-нисък, което намалява кубатурата на парната баня (нормалната височина на сауната е 2100-2300 мм, а минималната височина е 2000 мм). Изолацията на тавана трябва да бъде с дебелина най-малко 100 мм, а таванът трябва да бъде облицован, както е описано по-горе.

Изчисляване на кубатурата на парната баня

Изчислената кубатура на парната баня (VA) се изчислява чрез добавяне на допълнителния обем на неизолираните повърхности (стъклена врата или стъклена стена, неизолирана дървена или дървена стена) (VS) към кубичните метри на помещението (VR). Един квадратен метър неизолирана повърхност се равнява на 1,5 кубични метра. За да определите допълнителния обем на неизолираните повърхности (VS), умножете квадратните метри на неизолираните повърхности (S) по съответния коефициент (k).

Неизолирана повърхност

Стъкло, дървена стена или друга неизолирана повърхност

Коефициент (k)

1,5

Примерни изчисления

Например, ако сауната е дълга 2 метра, широка 1,5 метра и висока 2,3 метра, кубатурата на помещението ще получите, като умножите тези цифри.

 

VR = 2 x 1,5 x 2,3 = 6,9 м³

 

Нека предположим, че сауната има стъклена повърхност (стъклена стена с врата), която е широка 1,5 метра и висока 2,3 метра.
Квадратните метри на неизолираната повърхност се определят, както следва:

 

S = 1,5 x 2,3 = 3,45 м²

 

Този резултат трябва да се умножи по съответния коефициент (1,5).

 

VS = 3,45 x 1,5 = 5,18 м³

 

Накрая трябва да прибавим допълнителния обем на неизолираните повърхности към действителния кубичен размер на помещението, за да получим изчисления кубичен размер на сауната.

 

VA = 6,9 + 5,8 = 12,08 м³

 

Трябва да изберете печката за сауна въз основа на изчисления кубичен размер 12,08 м³, а не на действителния кубичен размер 6,9 м³.
Като се имат предвид горните изчисления, за тази конкретна сауна би бил подходящ нагревател за сауна HUUM DROP с номинална мощност 9 W.

Както можете да видите, неизолираните повърхности оказват значително влияние върху подходящите варианти на отоплителните уреди. На неизолираните повърхности се падат над 40% от необходимата мощност.

Печки за сауна на дърва

След като направите изчисленията, сравнете резултатите със спецификациите на производителя на отоплителния уред, когато започнете да избирате печката за сауна, която отговаря на изчислената кубатура на парната баня. Разумно е да добавите известен резерв, тъй като не се препоръчва печката за сауна да се нагрява постоянно на пълна мощност. За разлика от електрическите печки за сауна, печката на дърва дава възможност за промяна на мощността на отопление. Постоянното интензивно нагряване съкращава значително полезния живот на печката. Когато сауната достигне желаната температура, трябва да се използват само няколко дървени трупи, за да се поддържа пещта гореща.

 

В същото време печката на дърва не трябва да бъде прекалено мощна. Ако печката е твърде мощна, помещението се загрява бързо, но камъните в сауната не са достатъчно горещи, за да добавят пара. В случай че продължите да се отоплявате, парната баня ще бъде прегрята до момента, в който камъните за сауна придобият достатъчна температура.

Електрически печки

Преди да вземе решение за конкретен модел електрическа печка за сауна, електротехникът трябва да определи параметрите на главния прекъсвач и сечението на захранващия кабел. В случай че вашата ел. система не позволява да монтирате печка с необходимия капацитет, изберете печка, която побира повече камъни за сауна. По-голямото количество камъни съхранява повече енергия и изпарява повече вода и оттам компенсира недостига на мощност на печката за сауна. Загряването на сауната отнема повече време, но гарантира по-добро преживяване в сауната.

Определянето на подходящия капацитет на печката е важна част от изграждането на сауната. Отличните резултати от сеансите в сауната зависят от различни фактори. Един от важните, но често пренебрегвани аспекти е вентилацията. В следващата статия ще обясним защо е важна вентилацията на сауната.