Защита на личните данни

С настоящото Ви информираме за целта на средствата за обработка на предоставяните от Вас лични данни, за доброволния характер на предоставяне на данните, за сферата на ползването им, както и за задължението ни да защитаваме конфиденциалността на предоставените от Вас лични данни.

Ние от waterpoint.bg защитаваме Вашите лични данни, така както защитаваме нашата собствена информация, и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние използваме информацията (Вашите лични данни), предоставена ни от Вас в съответствие с публикуваните на сайта Общи условия, за следните цели: да персонализираме достъпа до някои от секциите на Сайта, да отговорим на Вашите въпроси, да събираме Вашите мнения, за да можем да подобрим качеството му, да можем да ви предоставим информация за текущи и/или минали поръчки, за предотвратяване на злоупотреби с идентификацията на клиенти при използване на сайта.

Ние няма да предоставяме на трети лица, нито възмездно, нито безвъзмездно информацията предоставена ни от Вас, освен ако това не се изисква изрично от закона. Предоставената ни от Вас информация ще бъде обработвана само и единствено за целите, описани тук и в Общите условия за използване на този сайт.

Ние се задължаваме да предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставените от Вас лични данни от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни. С оглед на предаването на данните по електронен път се задължаваме да предприемем специални мерки за защита.

Информация за Вашето посещение.

Когато посещавате нашия Сайт, ние съхраняваме Вашия IP адрес, вида на браузера Ви, и отчитаме времето и броя на Вашите посещения. Ние използваме тази информация (“Регистър за лични данни”), за да съберем информация за нашите посетители и да я използваме, за да персонализираме информацията, която Вие виждате на екрана и електронните съобщения, които получавате от нас. Тази информация се пази за наши вътрешни нужди без да я предоставяме за ползване.

Връзки

Сайтът съдържа връзки към други сайтове. Waterpoint.bg не носи отговорност за политиката по опазване на информацията и съдържанието на такива уебстраници.

Връзка с нас

Ние предоставяме информация за начините, по които да се свържете с нас. Не можем да гарантираме, че ще прочетем всяко едно изпратено съобщение, но ще се опитаме да Ви отговорим своевременно. Възможно е да съхраним Вашата кореспонденция, за да можем да Ви отговаряме по-точно при наличието на други въпроси от Ваша страна.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

При попълване на регистрационната форма при поръчка ние изискваме от Вас следната информация:

 • Име и фамилия;

 • Адрес, номер, вход, етаж, апартамент, населено място, пощенски код, регион, държава;

 • данни за връзка, като телефон, мобилен телефон, имейл адрес;

 • друга информация, като предпочитан начин и език на комуникация;

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

При изявено от Ваша страна съгласие, можем да изпращаме на посоченият от Вас имейл адрес периодична информация за промоции на нови продукти, специални предложения и друга информация, която смятаме, че би Ви била интересна.

Не на последно място, можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас за маркетингови проучвания и кампании. Контактът може да се осъществи по имейл, телефон, факс, поща, или други интернет социални мрежи.

Сигурно пазаруване

Източник: Комисия за защита на потребителите

● Как да предпазя личната си информация при пазаруване по интернет?

Избягвайте да давате лична информация (консуматорски навици,състав на домакинството си), тъй като това може да доведе до нежелани търговски оферти. Четете внимателно условията за ползване на Вашите лични данни; не се притеснявайте да питате дали те не се изпращат на трета страна. Никога не давайте ПИН кода на вашата кредитна карта! Приемайте само транзакции, направени със сигурно плащане, означено с малко заключено катинарче или ключ в долната част на екрана.

При използване на обществен компютър, не запазвайте в браузъра използваните от вас пароли.

● Как да избера правилно покупката си по интернет?

Преди да поръчате определена стока по интернет и най-вече преди да я платите, си задайте следните въпроси, които ще Ви помогнат при Вашия избор:

 • Ясно обозначен ли е търговецът (име, адрес, регистър)?

 • Наясно ли сте със стойността на доставката, данъците и митническите такси?

 • Наясно ли сте с предложените гаранции, особено за видео, компютър или оборудване от електрически уреди?

 • Наясно ли сте със сроковете и условията на продажба?

Внимавайте за срокове, които ограничават правата ви!

● Как да съм сигурен, че няма да бъда подведен?

Бъдете наясно, че езикът и разширението на уебсайта (.fr, .es., .hu т.н..) не определят на всяка цена държавата и страната-членка, където е установен продавачът. Също така Ви препоръчваме да не се доверявате на специални оферти и реклами, които изглеждат „прекалено хубави, за да са истина”. Имайте предвид факта, че ако поръчката е потвърдена чрез e-mail доставката на продукта все още може да бъде отказана от търговеца, защото електронното потвърждение обикновено не означава сключване на договор.

● Какво да съм сигурен, че няма да настъпят проблеми с плащането?

Преди да потвърдите вашата поръчка, трябва да имате възможност да коригирате евентуални грешки. Вашето съгласие се изразява с двойно щракане: едно щракане, за да удостоверите поръчката и едно щракане, за да потвърдите удостоверяването. Помислете за запазването на резюме на Вашата поръчка, потвърждение на транзакцията, а също и на сроковете и условията на продажбата към датата на поръчката. Ако въпреки това след плащането възникне някакъв проблем не се колебайте да се свържете незабавно с търговеца и да направите рекламация. Внимавайте: върху резюмето от вашата поръчка някои сайтове автоматично добавят продукт или услуга (например застраховка), за да ви накарат да направите следваща покупка. Преди да потвърдите поръчката, можете да откажете този нов продукт като го извадите от вашата „кошница”.

● До каква информация за доставчика на стоката или услугата имам право на достъп?

Доставчикът на услуги е задължен да предоставя пряк и безпрепятствен достъп на потребителите до информация за:

 • – името или наименованието си;

 • – постоянния си адрес – данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него;

 • – данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;

 • – информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му, когато тази дейност подлежи на уведомителен, регистрационен или лицензионен режим.

Не предприемайте поръчка от доставчик, за когото липсва тази информация!

● Какви са правата ми в случай, че искам да анулирам поръчката?

В ЕС вие имате право да анулирате онлайн покупката в срок от 7 работни дни – „период за размисъл“, който започва да тече от деня, в който получите поръчаните продукти. В този период може да решите да анулирате поръчката, поради каквато и да е причина, дори само да сте си променили мнението. Продавачът е длъжен да ви върне парите в срок от 30 дни. Възстановената сума трябва да включва всички понесени от вас разходи.

Внимание!! Седемдневният период за размисъл не се отнася до резервации за хотел, наемане на автомобил, самолетни билети и други, ако купувате от частно лице, а не от професионален търговец.

● Каква гаранция има стоката?

Когато закупите стока по пощата, телефона или интернет от търговец, базиран в ЕС, вие имате право на двегодишна гаранция, каквото бихте имали, ако бяхте купили стоката от магазин. Нямате право обаче да искате възстановяване на сумата от търговеца, ако дефектът е незначителен.