Общи условия

I. Общи условия

www.waterpoint.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

Сайтът е собственост на фирма Уотър Пойнт ЕООД, фирмени данни:

 • Фирма: Уотър Пойнт ЕООД

 • Адрес: гр. Пловдив, ул. Драган Манчев 5

 • ЕИК: 115517435

 • ДДС №: BG115517435

 • IBAN: BG68RZBB91551006929561

 • Банка: Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

 • Телефонен номер: 0885279070

Използването на информация и услуги от настоящия сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по долу условия. “www.waterpoint.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока или услуга. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

II. Права и задължения на страните

1.  “www.waterpoint.bg” се задължава:
-да потвърди наличността на поръчаните артикули и услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията.
-да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки и услуги заявената за покупка стока или услуга.
-да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
-да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Онлайн магазин  “www.waterpoint.bg” си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

2. Клиентът се задължава:

–  да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителят има право на доставка на заявената стока на заявения адрес за доставка.

3. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:
– Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката подлежи на рекламация.
– Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

4. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Цените на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

III.Условия на пазаруване:

1. Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, или на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.
След получаване на поръчка представител на “www.waterpoint.bg” ще се свърже с вас според  посочения в поръчката телефон за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли.

2. Доставка:
Стойността на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на стоките и подлежи на допълнително уточнение и заплащане от страна на клиента.  Цената на доставката е индивидуална и зависи от закупените продукти и локацията, на която трябва да бъдат доставени.

3. Начини на плащане:
След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока, по определения за това ред, Потребителят заплаща стойността обявена в сайта по следните начини;
– Наложен платеж -Вие плащате дължимата сума на куриера при получаване на стоката до вашата врата. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка.
– По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод.

4.Срокове за доставка
След като направите вашата поръчка и я потвърдите наш служител ще се свърже с вас, за да уточни часа и стойността на доставката. Наличните стоки се доставят в срок от 2 до 4 работни дни след направената поръчка. Доставката се извършва задължително с транспорт на фирмата или куриер.

III. Гаранционни условия 

При доставката клиентът получава гаранция за закупения от него артикул, в качеството на докуимент, удостоверяващ продажбата .Всички продукти, предлагани от “www.waterpoint.bg” са нови в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно закона за защита на потребителите.
Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.

В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката. При повреда на стока в/извън гаранционен срок, срокът за диагностика на проблема е 10 работни дни. www.waterpoint.bg има право в рамките на 10 работни дни да излезе със становище по възникнал гаранционен или извънгаранционен проблем на стока.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката.
www.waterpoint.bg  не поема разходите по доставка на стока в гаранция. Всички разходи по връщане и доставка на стоки в гаранция се поемат от потребителя.

Адреси за връщане на стоката:

 • гр. Бургас, ул. Транспортна 35

 • гр. Варна, ул. Прилеп 66

Етичен кодекс на „Уотър Пойнт“ ЕООД, ЕИК: 115517435

Водени от желанието за гарантиране на сигурност и висока степен на защита на нашите партньори и клиенти, за обезпечаване на професионална етика и честна конкуренция, смятаме за необходимо приемането и придържането към определен Етичен кодекс за поведение.Правилата на същия са изложените по-долу, като в съответствие с тях „Уотър Пойнт“ ЕООД се задължава:

 • Да спазва нормативните актове, регулиращи дейността му съгласно действащото законодателство.

 • Да се води от високоморални норми при извършването на дейността си.

 • Да проявява добросъвестност и професионализъм в отношенията си със своите клиенти, партньори и конкуренти.

 • Да допринася за изграждане на доверие у клиентите и в обществото като цяло и да работи с усърдие, честност и при съблюдаване на политика на поверителност.

 • Да спазва професионалната етика и да допринася за установяване на лоялни делови отношения в условията на свободна конкуренция.

 • Да не нанася вреди с действията си на отделни лица и на обществото като цяло.

 • Да подпомага органите на властта и неправителствените организации за реализиране на цели, полезни за развитието на обществото.

 • Да е коректен в своите действия към клиентите и да съблюдава правата им съгласно действащото законодателство.

 • Да се стреми с действията си към развитие на пазара и доверието в него.

*Възможно е стоките „в наличност“ да не бъдат налични в нашия склад, тъй като след направена поръчка не се обновява автоматично в нашата система www.waterpoint.bg